Projekty UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: Wzór na konkurencję

I. Tytuł Projektu:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VOBOS, dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej

Firma OLEJNICZAK PAWEŁ VOBOS realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VOBOS, dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu: 3 254 454,57 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 838 140,00zł

Cel główny projektu:
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowych oraz innowacji procesowej, marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem i jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania.

Planowane efekty projektu:

 1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych usług i produktów, a także zmian w procesie ich produkcji.
 2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
 3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.
 4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
 5. Osiągnięcie określonych rezultatów finansowych.

II. Tytuł Projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy VOBOS dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej

OLEJNICZAK PAWEŁ VOBOS realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy VOBOS dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu: 116 850.00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 80 750.00 zł

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności VOBOS. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie innowacji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem projektu jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność Beneficjenta.

Planowane efekty projektu:

 1. Wzrost konkurencyjności dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem, wprowadzeniu nowych, dopracowanych wzorniczo produktów, bądź zmian wzorniczych w aktualnej ofercie.
 2. Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
 3. Weryfikacja i optymalizacja procesów, w tym lepsze wykorzystanie posiadanego parku maszynowego oraz jego rozbudowa.
 4. Zwiększenie rozpoznawalności marki VOBOS.
 5. Usprawnienie i uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym. Wdrożenie nowoczesnych, zautomatyzowanych kanałów komunikacji i e-sprzedaży.
 6. Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych w firmie.
 7. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem i wprowadzeniu nowych produktów.
 8. Rozwój eksportu i wejście na nowe rynki zagraniczne.
 9. Wdrożenie zarządzania wzornictwem w firmie.

Adresy instytucji informujących o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego:

DEPARTAMENT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740, email: drpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. 081 46 23 800, fax 081 46 23 840
Punkt informacyjny: 081 46 23 831 lub 081 46 23 812
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.leu

Ustawienia