Produkty > Systemy fasadowe > Ponzio PF152SLIM

Ponzio PF152SLIM

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania lekkich ścian osłonowych.

System pozwala na swobodne kształtowanie elewacji pod względem geometrycznym i kolorystycznym oraz posiada możliwość zastosowania różnego typu zewnętrznych elementów dekoracyjnych. Powiązany jest z innymi systemami Ponzio.

Kształtowniki aluminiowe
EN AW-6060 T66 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
Uszczelki
Z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2
Szerokość słupów i rygli
zewnętrzna - 52 mm, wewnętrzna – 15 mm
Wypełnienia
szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne, grubość: dla 38 - 66 mm
Sposób mocowania wypełnień
mocowanie listwami dociskowymi i listwami maskującymi
Przepuszczalność powietrza
klasa AE2400
Wodoszczelność
klasa RE2700
Odporność na obciążenie wiatrem
klasa 2400 Pa, E 3600 Pa
Odporność na uderzenia
klasa E5/I5
Izolacyjność akustyczna
Rw = 41dB
Izolacyjność termiczna
Uf od 1,5 W/m2K, Ucw/Uw = 0,62 W/m2K (obliczono dla elementu o wymiarach: L 1200 x H 2500 mm Ug = 0,5 W/m2K, szyba dwukomorowa).
Odporność na włamanie
klasa RC2, RC3 wg PN - EN 1627
Dopuszczenia i świadectwa jakości
wstępne badania typu wg PN-EN 13830

Ustawienia