Wzrost konkurencyjności firmy VOBOS dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej

OLEJNICZAK PAWEŁ VOBOS realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy VOBOS dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności VOBOS. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie innowacji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem projektu jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność Beneficjenta.

Planowane efekty:
1. Wzrost konkurencyjności dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem, wprowadzeniu nowych, dopracowanych wzorniczo produktów, bądź zmian wzorniczych w aktualnej ofercie.
2. Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
3. Weryfikacja i optymalizacja procesów, w tym lepsze wykorzystanie posiadanego parku maszynowego oraz jego rozbudowa.
3. Zwiększenie rozpoznawalności marki VOBOS.
4. Usprawnienie i uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym. Wdrożenie nowoczesnych, zautomatyzowanych kanałów komunikacji i e-sprzedaży.
5. Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych w firmie.
6. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem
i wprowadzeniu nowych produktów.
7. Rozwój eksportu i wejście na nowe rynki zagraniczne.
8. Wdrożenie zarządzania wzornictwem w firmie.

Wartość projektu: 116 850.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 80 750.00 zł
loga