Wital Prestige Therm

profil-3dd-300x300

6 komorowa konstrukcja profili o głębokości zabudowy 86 mm. Duże komory umożliwiające prawidłową wentylację profili oraz łatwe odprowadzenie wody opadowej.

Możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 48 mm powoduje uzyskanie bardzo dobrych parametrów cieplnych okien .

Dodatkowe uszczelnienie środkowe poprawia parametry akustyczne i termiczne okna , na których poprawę ma też wpływ zastosowanie uszczelki w komorze szklenia.

Głębokie osadzenie szyby poprawia współczynnik liniowy a w rezultacie współczynnik przenikania ciepła całego okna.

Przyjazny środowisku poprzez zastosowanie stabilizatorów wapniowo-cynkowych.

Współczynnik przenika ciepła dla okna referencyjnego * Uw = 0,73 W/ m²K

Współczynnik Uf dla złożenia profili rama / skrzydło wynosi 0,93 W /m²K

( * wymiar okna referencyjnego 1,48 mx 1,23 m )